Contact

SomaliTalk.com waxaa si toos ah loogala soo xiriiri karaa:

  • Email: somalitalk@gmail.com
  • Email: webmaster@somalitalk.com
  • FAX: 1-561-828-5949

Qoraalladii hore ee SomaliTalk.com waxaad ka raadin kartaa qaybta Search.