somalitalk.com

.Home | Somali | Forum | Search | Feedback | News
.
Photo Africa Middle East Asia Europe North America Latin America
English   Somali
Holy Kaaba Direction   Jihada Kacbada Muqaddaska
To use this index you need to have Direction Finder (eg. Prayer Mat with direction finder). And here is how you could use this index:

Select the city in which you are located from the list and read the corresponding Index Number. If your city is not in the list, check the colosest city to your area which is in the list.

Place the Direction on the flat floor and turn it until the needle points to the selected Index Number. The Minaret at the top of the Direction Finder is now pointed directly to the Holy Kaaba in Mecca. That is where you should face when you are praying. Allah knows the best.

We tried to be accurate, but if you find otherwise please let us know.

Now, check the following links to visit the Kaaba direction pages.

  Si aad u adeegsatid tusmadaan waxaad u baahantahay jiheeye (sida salliga Salaada ee jiheeyaha leh). Waana kan sidaad u adeegsan lahayd:

Kaxulo liiska magaalada aad joodtid, akhrina tirada udhiganta ee ku hor qoran. Haddii magaaladaadu aysan ku qorany liikan, fiiri magaalada kuugu dhow ee tusmadan ku qoran.

Dhig salliga jiheeyaha meel siman. Wareeji ilaa irbadda jiheeyihu ay ku beeganto tirada aad xulatay. Munnaaradda salliga korkiisa kutaal hadda waxay abbaareysaa Kacbada Muqaddaska ah ee Makka. Taasi waa meesha aad u tukaneysid. Ilaah ayaa xaqiiqada og.

Waxaan aad isugu daynay in aan sax soo bandhigno, haddiise aad khalad ku aragtid fadlan noosoo sheeg

Fiiri hoos si aad u tagtid bogagga ay ku qoranyihiin jahada Kacbadu.

Africa Middle East Asia Europe North America Latin America
Send your feedback
Allah Is Great
.
Kaaba Related Sites
moonsighting.com
FAQ for Qibla Direction


Top | Home | Somali | Forum | Search | Contact Us | Feedback