BARWAAQO

XAWAALADA BARWAAQO

KUSOO DHOWAADA:

WAA BARWAAQO

 

GUJI........