AL-MUSTAQBAL

Amaano Iyo Adeeg wanaagsani waa astaanta AL-Mustaqbal 

Waxayana Al-Mustqabal kugu soo dhoweynayaan gacmo furan:

HAMOOGAAN ALMUSTAQBAL

 

GUJI........