XAJKA: HORDHAC | 1aad | 2aad | 3aad | 4aad5aad6aad7aad8aad9aad10aad11aadCASHUURA